Centrul de Asistenţă Anticorupţie

Rolul Centrului ALAC este de a furniza informații, consiliere și asistență juridică martorilor și victimelor faptelor de corupție dar și pentru avertizorii de integritate.

Pentru a putea beneficia de asistenţă şi consiliere cu privire la cazul semnalat este necesar să luaţi cunoştinţă de regulile Centrului, să completati formularul on-line, asumându-vă astfel posibilitatea de a fi înregistrat în baza noastră de date

Confidențialitatea și siguranța ta
Centrul nu are dreptul de a face publice cazurile fără acordul beneficiarilor care le-au sesizat

Formular on-line