Centrul de corespondență electronică pentru avertizorii de integritate Electrica

Bine ați venit la Centrul de corespondență electronică pentru avertizorii de integritate Electrica, gestionat de Transparency International România pentru garantarea protecției identităţii dumneavoastră.

Informaţiile furnizate pe acest site prin completarea formularului on-line de sesizare  vor fi preluate exclusiv de Transparency International România, şi vor fi transmise către Electrica pentru analizarea situației, investigare şi adoptarea măsurilor ce se impun, numai după eliminarea datelor şi informaţiilor care pot conduce la stabilirea identităţii dumneavoastră.

Vă informăm că prin completarea acestui chestionar dobândiţi calitatea de avertizor de integritate, în sensul Codului de Etică și Conduită Profesională şi al Procedurii de raportarea a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de avertizare de integritate (whistleblowing policy) ambele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/02.02.2015, urmând a beneficia de mijloacele de protecţie prevăzute de acestea.

Vă informăm că puteţi depune sesizări şi telefonic la numărul +40316606005 sau prin posta la adresa Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA / Centrul de corespondență electronică pentru avertizorii de integritate Electrica

Solicitările și sesizările cu privire la probleme în alimentarea cu energie electrică, probleme legate de branșarea la sau debranșarea de la rețeaua electrică, și cele legate de front-office nu reprezintă avertizări de integritate. De aceea, vă rugăm să NU folosiți acest formular pentru a le transmite. Pentru transmiterea acestora, utilizați adresa office@electrica.ro. Mulțumim!

Pentru a ușura procesul de soluționare, sesizările care nu constituie avertizări de integritate, ci reclamații de competența serviciului relații cu publicul, depuse  exclusiv de CLIENȚI prin Centrul de corespondență pentru avertizorii de integritate, vor fi transmise către Electrica fără a aplica măsurile de asigurare a confidențialității.

Avertizarea de integritate este sesizarea de către personalul Electrica, un furnizor, un client al său, sau orice reprezentant al unei părţi interesate (inclusiv contractant, sub-contractant, ofertant într-o procedură de achiziţii, candidat într-o procedură de selecţie, membru sau expert tehnic într-o comisie de evaluare şi/sau selecţie sau achiziţie etc.), a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și European.

Avertizor de integritate este personalul Electrica, un furnizor, un client al său sau orice reprezentant al unei părţi interesate(inclusiv contractant, sub-contractant, ofertant într-o procedură de achiziţii, candidat într-o procedură de selecţie, membru sau expert tehnic într-o comisie de evaluare şi/sau selecţie sau achiziţie), care sesizează cu bună credinţă o faptă sau o situaţie de natură a reprezenta o încălcare a normelor care guvernează activitatea Electrica.

Scopul avertizării de integritate este să protejeze compania în fața abaterilor etice, a fraudelor și a oricăror aspecte de neconformitate care ar putea aduce prejudicii de imagine, comerciale sau ar atrage sancțiuni legale, reducând prestigiul și profitabilitatea Electrica.

În măsura în care consideraţi că sunteţi avertizor de integritate şi doriţi să primiţi îndrumare cu privire la modul de formulare şi structurare a sesizărilor şi a mijloacelor de protecţie de care dispuneţi, vă rugăm să bifaţi secţiunea aferentă, urmând să fiți contactaţi în cel mai scurt timp de consilierii liniei pentru avertizorii de integritate.

În situația în care doriți un răspuns sau să fiți informați cu privire la rezultatul investigațiilor interne privind sesizarea dumneavoastră, vă rugăm să completați toate secțiunile alocate în formular.

Prin completarea acestui chestionar on-line vă exprimaţi acordul cu privire la prelucrarea de către Transparency International România a datelor furnizate, acesta fiind înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 12009 .

Romanian