Formular sesizare

 
1 Start 2 Expunerea faptelor 3 Indrumare 4 Complete
0%
Calitatea dumneavoastra
A. Datele persoanei care face sesizarea

Această secţiune are scop pur statistic şi de evidenţă a sesizărilor primite, iar datele solicitate vor fi utilizate exclusiv de Transparency International România/Asociaţia Română pentru Transparenţă care prelucrează date cu caracter personal în baza notificării nr. 12009 adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Informaţiile cuprinse în această secţiune nu vor fi comunicate personalului Electrica responsabil cu prelucrarea avertizărilor de integritate şi nu vor fi divulgate nici unei terţe părţi, conform dispoziţiilor prevăzute în Politica de whistleblowing

Adresa de corespondenta
stradă, număr, bl., sc.,ap., sector/județ/localitate
Pentru asigurarea confidențialității datelor dumneavoastră furnizați un număr de telefon la care să răspundeți personal
față de care dețineți calitatea selectată mai sus