Măsuri de protecție a avertizorilor de intregritate ai Electrica

 1. Art. 24.2 din Codul de Etică și Conduită Profesională al Electrica, adoptat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/02.02.2015: “Personalul Electrica S.A. nu va fi sancţionat pentru sesizarea de fapte ilicite sau încălcări ale prezentului Cod
 2. Punctul 4 din Procedura de raportarea a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de avertizare de integritate (whistleblowing policy), adoptată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/02.02.2015: “Directorul General, precum si toți factorii responsabili ai Societăţii trebuie sa se asigure ca avertizorul sau oricare angajat care oferă informații, sau care determina ca informațiile sa fie dezvăluite, sau care participa la investigarea sesizărilor, este protejat împotriva represaliilor prin:
 • Interzicerea cu strictețe a represaliilor. Represaliile sunt de asemenea interzise si in situația in care in urma investigațiilor se stabilește ca sesizarea nu se susține, dar a fost făcută cu bună-credinţă;
 • Instruirea tuturor salariaților, inclusiv a managementului superior cu privire la interzicerea represaliilor;
 • Demararea unor acțiuni disciplinare sau alte acțiuni stabilite de lege sau de normele interne ale Societăţii, asupra angajaților care stabilesc represalii asupra avertizorului, ori asupra angajatului care oferă informații sau care determina ca informațiile sa fie dezvăluite, ori care participa la investigații. In acest sens, Societatea atrage atenția asupra faptului ca orice fel de represalii asupra unei persoane care cu buna-credință a formulat o sesizare constituie abatere disciplinara grava care poate atrage concedierea.
 1. Preluarea, prelucrarea şi transmiterea avertizărilor de integritate cu privire la activitatea Electrica este realizată de către un operator independent, subcontractat special în acest sens.
 2. Operatorul independent este Transparency International România - membrul naţional al singurei organizaţii internaţionale non-guvernamentale dedicate luptei împotriva corupţiei, fiind recunoscută ca atare şi având statut de ONG consultativ pe lângă mai multe instituţii internaţionale, respectiv Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (din anul 2003), Banca Mondială , precum şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (din 2004). TI-România operează din 2003 Centrul de Asistenţă Anticorupţie pentru Cetăţeni, în cadrul căruia oferă consiliere cetăţenilor în privinţa căilor legale de urmat în situaţiile cu care aceştia se confruntă. De atunci, peste 6000 de cetățeni s-au adresat centrului ALAC România și peste 140.000 au contactat 90 de centre ALAC din 60 de țări.
 3. Sesizările conţinând avertizări de integritate pot fi transmise către Transparency International România pe mai multe căi, astfel:
 • Telefonic, la linia telefonică dedicată - +40316606005
 • On-line, pe platforma https://www.alacromania.ro/electrica
 • Prin poştă, la adresa: Transparency International România – Centru de corespondenţă pentru avertizorii de integritate Electrica, Bd. N. Bălcescu nr. 21, et. 2, sect. 1, Bucureşti, cod 010044
 1. Sesizările astfel preluate de Transparency International România vor fi transmise către Electrica numai după îndepărtarea elementelor şi informaţiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care le-a formulat astfel:
 • Sesizările preluate telefonic vor fi transmise către Electrica numai după distorsionarea vocii şi după înlăturarea acelor fragmente care permit identificarea avertizorului.
 • Sesizările preluate electronic, de pe platforma on-line, vor fi transmise către Electrica în format electronic și vor fi arhivate de Transparency International Romania în prealabil, fiind șterse de îndată de pe server fără posibilitatea accesului on-line la ele
 • Sesizările vor fi transmie către Electrica după ştergerea datelor şi informaţiilor care pot conduce la identificarea persoanei care a formulat sesizarea.
 • Sesizările preluate prin poştă vor fi transmise către Electrica în format electronic numai după scanarea acestora şi eliminarea/ștergerea datelor şi informaţiilor care pot conduce la identificarea persoanei care a formulat sesizarea.
 1. Sesizările preluate de Transparency International România, conţinând elemente care pot permite identificarea persoanelor care au formulat avertizări de integritate, vor rămâne arhivate la sediul acesteia, cu excepţia cazurilor în care Transparency International România este obligată să le pună la dispoziţia autorităţilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
 2. Transparency International România este înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu nr. 12009 şi are implementată în acest sens o politică privind securitatea datelor.
 3. Transparency International România transmite sesizările primite către Şeful Biroului de Audit Intern.
 4. Instrumentarea şi investigarea faptelor semnalate de către avertizorii de integritate va fi realizată de Biroul de Audit Intern şi de compartimentele de specialitate ale Electrica, cu evitarea oricăror conflicte de interese şi cu aplicarea directă a principiilor şi normelor din Codul de Etică și Conduită Profesională al Electrica.

 

Romanian