Intrebari frecvente

1. Ce reprezintă Centrul de Asistenţă Anticorupţie pentru Cetăţeni / ALAC ?

Centrul de Asistenta Anticorupţie pentru Cetăţeni este un departament autonom in cadrul  Asociatiei Romane pentru Transparenta/Transparency International Romania, organizaţie neguvernamentală, a cărei misiune este promovarea în spirit solidar a sistemului de integritate pentru diminuarea corupţiei prin sprijinul acordat victimelor/ martorilor unor fapte de coruptie, precum si avertizorilor de integritate

2. Poate Centrul de Asistenta Anticorupţie pentru Cetăţeni să mă reprezinte în instanţă?

Centrul nu se poate substitui nici unei jurisdicţii administrative sau judiciare în dezbaterea fondului cauzei, însă a luat în considerare în analiză, respectarea drepturilor procedurale şi a celorlalte norme privind derularea cercetărilor.

3. Ce este corupţia?

Corupţia reprezintă, în fapt, folosirea abuzivă a puterii încredinţate, în scopul satisfacerii unor interese personale.

4. Ce se înţelege prin termenul de “public” ?

Prin "public" se înţelege,  conform art.176 din  Codul Penal, tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publica.

5. Ce este un funcţionar public?

Funcţionarul  public, în sensul legii penale - art. 175 C.P - este: (1) persoana care cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără remuneraţie: a) exercită atribuţii şi responsabilităţi stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti; b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură; c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectivului de activitate al acesteia; (2) persoana care exercită un serviciu de interes public, pentru care a fost investită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire a îndeplinirea respectivului serviciu public;

6. Ce se înţelege prin avertizor de integritate?

 Avertizorul de integritate este, potrivit Legii nr. 571/2004, persoana care face o avertizare  în interes public şi care este încadrată în una din autorităţile publice, instituiții publice sau celelalte unităţi din sectorul public.

7. Ce este o avertizare în interes public?

Avertizarea în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

8. Cu ce tip de infracţiuni NU se ocupă Centrul?

Centrul nu se ocupă de alte încălcări ale legii şi drepturilor dvs.( ex. neglijenţă în serviciu, eroare judiciară, simpla incompetenţă, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, litigiu de muncă, litigiu imobiliar, tulburare de posesie, etc.), ci numai de fapte de corupţie sau abuz din sectorul public.