Reguli

Completarea  formularului de sesizare on-line cu: date personale, situația de fapt, problema legată de corupție :

  • Descrierea faptei semnalate nu poate să depăşească spaţiul alocat. De aceea trebuie să prezentaţi faptele pe scurt, în ordine cronologică, urmărind aspectele relevante, fără aprecieri de ordin subiectiv.
  • Pentru susţinerea demersului vor fi anexate numai copii ale documentelor relevante (scanate in format pdf, dimensiune maximă 2M/fișier atașat)
  • Toate câmpurile din formular sunt obligatorii şi trebuie completate.

Dacă sunt necesare informaţii suplimentare pentru lămurirea cazului, acestea vă vor fi solicitate de consilierul care a preluat sesizarea.

Documentele astfel primite vor fi păstrate în arhiva Centrului timp de 1 an de la data ultimei corespondențe trimise către dumneavoastră.

Respectarea competenţei Centrului, astfel cum este inserată pe site-ul Asociației Române pentru Transparenţă; Centrul nu se poate substitui nici unei jurisdicţii administrative sau judiciare în dezbaterea fondului cauzei, ci acordă informații, îndrumă, transmite, consiliază, monitorizează, susține poziții publice, fără a se substitui activității avocațiale.

Respectarea confidenţialităţii colaborării, în acest sens, în situația în care sesizarea va fi apreciată ca răspunzând competenţei Centrului se va trimite spre completare şi semnarea unui  „acord de confidențialitate”.