Serviciile proiectului

Furnizarea de informații, consiliere şi asistenţă juridică, cu respectarea competenţei Centrului, aşa cum este inserată pe site-ul asociației, servicii specializate pentru avertizorii de integritate.

Cui se adresează acest proiect?

Tuturor cetățenilor care au fost martori sau victime ale unor infracțiuni de corupție, precum si avertizorilor de integritate.

Care sunt infracțiunile vizate?

 • Luarea de mită - art. 289 din Codul penal;
 • Darea de mită – art. 291 din Codul Penal;
 • Traficul de influenţă – art. 292 din Codul penal;
 • Cumpărarea de influenţă – art. 292 din Codul penal;
 • Conflictul de interese - art. 301 din Codul penal;
 • Infracțiuni legate de achizițiile publice sau realizate în acest regim din fonduri publice;
 • Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000,  astfel cum a fost modificată şi completată ( exemplu: luarea şi darea de mita - art. 7 -  atunci când persoana care a comis-o, exercita o funcție de demnitate publică, este judecător sau procuror, organ de cercetare penala sau cu atribuții de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; art. 13 indice 2 - abuzul în serviciu sau uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit; infracțiunile ce prejudiciază interesele financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18 indice 1-3; art.18 indice 1 - folosirea sau prezentarea cu rea credința de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau cele administrate de aceasta, ori in numele său; omisiunea de a furniza cu știința datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al UE, cele administrate de aceasta ori in numele ei; art.18 indice 2 – schimbarea, fără respectarea normelor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul UE sau din cele administrate de aceasta ori in numele ei; schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinației unui folos legal obținut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al UE sau cele administrate de aceasta ori in numele ei; art. 18 indice 3 - folosirea sau prezentarea cu rea credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al UE sau către cele administrate de aceasta ori in numele ei).

Exemple de situații compatibile cu activitatea Centrului:

 1. Agentul de circulație nu încheie proces verbal de constatare şi sancționare a unei contravenții, în schimbul solicitării şi acceptării unei sume de bani.
 2. Un avocat solicită de la clientul său, un onorariu pe care pretinde ca îl va împărţi cu polițistul/ judecătorul/ procurorul, care va soluționa cazul.
 3. Un cetăţean are pe rolul unei instanțe un proces civil/penal şi nu are şanse de câştig foarte mari. Pentru a fi sigur de reuşită remite o suma de bani/ un bun, un serviciu  judecătorului/unui membru al completului.
  Soluția dată în cauză este favorabilă respectivului cetăţean. Chiar daca soluția instanței de recurs validează hotărârea dată, fapta de corupție există din punctul de vedere al acceptanților sumei de bani respective, întrucât magistratul primește banii/alte beneficii,  în afara celor  legale.
 4. Refuzul unui funcționar/ grefier de a elibera un certificat/ autorizație/ răspuns în termenul legal reprezintă o exercitare abuzivă a atribuțiilor de serviciu, respectiv un abuz.
 5. Aceeaşi natură juridică o are şi fapta persoanei îndrituite legal/ polițist de a reţine un cetăţean peste termenul prevăzut de lege sau peste termenul menționat în mandatul de arestare preventivă emis de către judecător.  

Limitele de reprezentare

 • Consilierii ALAC nu vor emite scrisori în numele asistatului prin care să solicite emiterea de acte sau documente pe care numai asistatul le poate solicita.
 • Consilierea are în vedere îndrumarea asistaţilor pentru obţinerea drepturilor lor legitime sau pentru denunţarea actelor de corupţie care i-au afectat.
 • Consilierii nu pot redacta acte procedurale pentru petenţi pe care aceştia să le semneze şi să le depună în instanţe, ci pot doar să emită scrisori de îndrumare cu privire la modul de redactare şi motivele pe care să îşi întemeieze cererile.
 • ALAC nu poate acorda asistenţă pentru cazurile care se află pe rolul instanţelor de judecată penală;
 • ALAC nu poate reprezenta în instanţă pe asistaţi.

Clasarea şi declasarea cazurilor
Clasarea cazurilor se face în următoarele situaţii:

 • în cazul în care problema supusă atenţiei nu face obiectul mandatului ALAC;
 • în cazul în care orice măsură ar fi tardivă în raport de termenele legale la acţiune;
 • în cazul în care asistatul nu se prezintă în mod repetat la întâlnirile rogramate sau dacă nu aduce în termenul solicitat actele suplimentare necesare soluţionării cazului deşi poate să o facă;
 • dacă încalcă obligaţiile pe care le are în raport cu ALAC, pe care le ia la cunoştinţă prin instrucţiunile primite în scris sub forma unui pliant (ce se va stabilii în prima şedinţă tematică) la înscrierea fişei asistatului.

Declasarea unui caz se face în următoarele situaţii:

 • asistatul aduce documentele cerute;
 • asistatul aduce documente care schimbă încadrarea iniţială şi care arată că dosarul face obiectul mandatului centrului.