Raportează corupția

Asistenţa Legală Anti-Corupţie este gratuită.

Formularul on-line constituie o etapă preliminară în vederea sesizării Centrului cu fapte de corupție.

În cazul în care întâmpinați dificultăți tehnice sau de orice altă natură, ne puteti contacta aici, în vederea stabilirii unei întâlniri la sediul nostru.

Inainte de a începe, vă rugăm să aveți în vedere pregătirea înscrisurilor relevante ce urmează a fi atașate. Se recomandă folosirea formatului PDF pentru documente și să nu se depășească 2 MB pentru fiecare fișier atașat.

Asumarea demersului

  • Prin prezentul formular solicit asistenţă şi consiliere din partea Centrului de Resurse Anticorupţie în Justiţie şi declar că am luat cunoştinţă de regulile şi limitele Centrului, pe care consimt să le respect.
  • Declar pe proprie răspundere că informaţiile ce figurează în prezentul formular sunt exacte şi conforme realităţii.
  • Declar că am luat la cunoştinţă de obligativitatea asigurării confidenţialităţii datelor, care nu pot fi divulgate fără acordul ambelor părţi.